عنوان:پدریس تجهیز ایرانیان پدیده
وب‌سایت:www.iraninformatic.com
ایمیل:info@iraninformatic.com
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:021-88800110 / 09192207586
آدرس:تهران ، خیابان ولیعصر ، مجتمع تجاری اداری ایران ، طبقه دوم ، واحد ۲۲۱
کدپستی:1416793984
شماره ثبت/ملی:14010448739
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کلتومان
مبلغ حمل و نقلتومان
مبلغ نهاییتومان
چاپ این برگه بازگشت اقدام به پرداخت