پردازنده

i3 7100 Tray Intel

2,430,000 تومان

پردازنده

i3 6100 Tray Intel

2,050,000 تومان