رم ها

پردازنده ها

مادربردها

حافظه های پرسرعت ( SSD )

هادر دیسک