منبع ذخیره اطلاعات

HDD 12TB Purple WD

10,550,000 تومان

خارجی - External

My Book 12TB Desktop WD

7,900,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

HDD 10TB Purple WD

7,650,000 تومان

خارجی - External

My Book 8TB Desktop WD

5,520,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

HDD 8TB Purple WD

4,740,000 تومان

اس اس دی - SSD

Evo 870 1TB Samsung

4,370,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 6TB RED WD

3,820,000 تومان

خارجی - External

Durable HD710 Pro 4TB ADATA

3,690,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

HDD 6TB Purple WD

3,550,000 تومان

خارجی - External

My Book 6TB Desktop WD

3,530,000 تومان

اس اس دی - SSD

QVO 870 1TB Samsung

3,020,000 تومان