منبع ذخیره اطلاعات

HDD 12TB Purple WD

10,550,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

HDD 10TB Purple WD

7,650,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

HDD 8TB Purple WD

4,740,000 تومان

اس اس دی - SSD

Evo 870 1TB Samsung

4,370,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 6TB RED WD

3,820,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

HDD 6TB Purple WD

3,550,000 تومان

اس اس دی - SSD

QVO 870 1TB Samsung

3,020,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 4TB RED WD

2,890,000 تومان
2,600,000 تومان
2,540,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

HDD 4TB Purple WD

2,310,000 تومان