در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

پردازنده

i9 10850K Box Intel

در انبار موجود نمی باشد

پردازنده

i9 9900 Tray Intel

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

پردازنده

i9 9900k Tray Intel