14,250,000 تومان

پردازنده

i9 10900K Box Intel

13,550,000 تومان

پردازنده

i7 12700K Box Intel

13,350,000 تومان

پردازنده

i9 10900K Tray Intel

13,300,000 تومان

پردازنده

i9 10900 Tray Intel

9,500,000 تومان

پردازنده

i5 12600K Box Intel

9,350,000 تومان

پردازنده

i7 11700K Tray Intel

9,330,000 تومان

پردازنده

i7 10700k Tray Intel

9,100,000 تومان

پردازنده

i7 9700 Tray Intel

8,730,000 تومان

پردازنده

i9 9900 Tray Intel

8,700,000 تومان

پردازنده

i7 8700K Box Intel

8,600,000 تومان

پردازنده

i7 8700K Tray Intel

8,500,000 تومان

پردازنده

i7 11700 Tray Intel

8,420,000 تومان

پردازنده

i7 10700 Tray Intel

8,350,000 تومان

پردازنده

i7 8700 Box Intel

8,250,000 تومان

پردازنده

i7 8700 Tray Intel

8,130,000 تومان