منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 8TB Skyhawk Seagate

5,330,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 6TB Skyhawk Seagate

3,600,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 4TB Skyhawk Seagate

2,270,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 2TB Skyhawk Seagate

1,520,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 1TB Notebook Seagate

1,080,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 1TB Skyhawk Seagate

1,070,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 12TB Skyhawk Seagate

در انبار موجود نمی باشد

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 4TB Barracuda Seagate

در انبار موجود نمی باشد

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 2TB Barracuda Seagate

در انبار موجود نمی باشد

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 1TB Barracuda Seagate